Huisregels — Deventer Stadsfestival

Informatie

Huisregels

Toegangsbewijs
Wij kunnen je alleen toegang tot het terrein verschaffen indien je in bezit bent van een geldig toegangsbewijs. Deze kunnen gekocht worden via de website van het festival, bij alle Primera winkels in Nederland of bij de lokale voorverkoop adressen in Deventer. Indien beschikbaar zijn er ook tickets aan de dagkassa beschikbaar.

Pinnen
Het is mogelijk om op het terrein te pinnen. Echter zijn er beperkt pinautomaten aanwezig: neem voldoende contant geld mee om een mogelijke wachtrij te voorkomen.

Drugsbeleid
Het is verboden op het evenemententerrein drugs te bezitten of te verhandelen, bij constatering hiervan heeft de organisatie en/of beveiliging het recht je de toegang van het terrein te ontzeggen. In sommige gevallen zal je worden overgedragen aan de politie.

Alcohol
Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel dien je je te kunnen legitimeren. Op het festivalterrein zijn enkel zwakalcoholische dranken verkrijgbaar. Personen boven de 18 jaar krijgen een 18+ polsbandje welke zichtbaar gedragen moet worden. Barpersoneel controleert hierop.

Minimum leeftijd
Er wordt geen minimum leeftijd gehanteerd: kinderen t/m 13 jaar moeten worden begeleid door een ouder, voogd en/of andere meerderjarige. Kinderen tot en met 140 centimeter hebben gratis toegang.

Legitimatie
Op verzoek van de veiligheidsmedewerkers dien je je te kunnen legitimeren. Heb je geen geldige legitimatie (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) en de beveiliging ziet hier reden toe kan toegang tot het festival worden ontzegd.

Toegangscontrole
Om de veiligheid van bezoekers, medewerkers en artiesten te beschermen hebben de veiligheidsmedewerkers het recht je te controleren op het bezit van verboden voorwerpen.

Opvolgen aanwijzingen en instructies
Aanwijzingen en instructies van het (beveiliging)personeel dienen opgevolgd te worden. Bij verdenking van een op het festivalterrein verboden feit mag de beveiliging fouilleren. Het weigeren van een controle heeft tot gevolg dat de toegang tot het evenement zal worden ontzegd.

Onder invloed
Wij behouden ons het recht bezoekers toegang te weigeren indien je onder invloed bent van drugs en/of alcohol.

Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, vlaggen, stokken, paraplu’s, wandelstokken (medische krukken en hulpmiddelen uitgezonderd), (huis)dieren, spandoeken, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek-, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, vloeistoffen, fakkels, vervoersmiddelen, professionele video-, audio-, opname-, en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan digitale compactcamera’s en mobiele telefoons met een camera/foto functie).

Handel en verkoop
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerterreinen handelswaren te verkopen of te koop aan te bieden.

Promotionele activiteiten
Zonder toestemming van de organisatie staan wij het niet toe dat er flyers of posters verspreid worden op of rondom het festivalterrein en parkeerterrein. Wil je wel reclame maken? Neem contact op met de organisatie.

Video-, foto- en geluidsopnamen
Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar hij/zij mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen mogelijk voor promotionele doeleinden.

Roken
Het is verboden te roken in de binnenruimtes. Buiten is voldoende ruimte en mogelijkheid om je sigaretje op te steken.

Groepskledij
Correcte kleding is verplicht. Er is geen groepskenmerkende negatieve sfeerbepalende kleding toegestaan.

Eigen risico
Betreding van het evenementen terrein geschiedt op eigen risico. De organisatie evenals de medewerkers / vrijwilligers die op het festival werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoekers van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.

Overige situaties
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie en/of beveiliging over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Bij het niet naleven van onze huisregels kunnen wij je de toegang tot het terrein weigeren of ontzeggen zonder restitutie van je entreebewijs. Mocht je de toegang ontzegd worden dien je het terrein per direct te verlaten